X
פרסי המנצחים לעונה השביעית של מאפיה!
זמן לסיום העונה
21
ימים
8
שעות
20
דקות
www.Mafia.co.il
אין מידע
# 1
blackworld*התמונה להמחשה בלבד.
# 2
המלךשחזר2*התמונה להמחשה בלבד.
# 3
התותח*התמונה להמחשה בלבד.
Rating Update: | Daily update: 20:30
The season ends in ...

21

Days

8

hours

20

Minutes


בעת רישום לאתר Mafia.co.il (להלן "המשחק") אני מאשר כי קראתי את חוקי המשחק ואני מתחייב לעמוד בהם ומסכים עם החוקים (עם כולם).

מפעיליו (להלן "האתר" ו/או "הנהלת האתר") הינם המחזיקים בכל הזכויות באתר ומורשים לעשות כרצונם באתרם ללא כל אפשרות עוררין מצד המשתמש (להלן "השחקן") ו/או צופה האתר (להלן "הגולש") גם אם השקיע ממיטב כספו.

מהלך המשחק נעשה על ידי הגולשים וכל האחריות היא על הגולש ורק עליו. החוקים כתובים בלשון זכר מטעם נוחות, אך הם מיועדים לשני המינים כאחד.1. מותר על כל מחשב לפתוח משתמש אחד בלבד. חוק זה יכול להשתנות אך ורק על ידי אישור של משתמש התמיכה (Admin).

2. אסור בשום פנים ואופן להעליב, לקלל, לאיים בכל דרך, לסחוט משתמשים במשחק וכדומה.

3. במידה והמשתמש מוצא באג במשחק, חובה עליו לדווח למשתמש התמיכה (Admin). אסור בשום פנים ואופן לנצל באג במשחק.

4. חל איסור מוחלט להתחזות למנהלי המשחק או לקרובי מנהלי המשחק.

5. אסור בשום פנים ואופן לבקש סיסמאות או אימיילים משחקנים אחרים. שימו לב, משתמש התמיכה אף פעם לא יבקש את הסיסמה או האימייל שלכם.

6. חל איסור מוחלט על פרסום קישורים לרווח אישי או תוכן פרסומי בכל דרך שהיא במערכת האתר כולל מערכת הפורומים.

7. אין לפתוח משתמש שמטרתו לקדם משתמש אחר במשחק.

8. בעת קניית "יהלומים"(משאב במשחק) באתר(להלן "Mafia") אני מודע לכך שאין אפשרות להחזיר את הכספים שהועברו מכל סיבה שהיא.

9. הנהלת האתר יכולה שלא לתת פרס למשתמש שאמור לקבל פרס, אם הוא עבר על אחד מחוקי המשחק, או על פי שיקול הדעת של הנהלת האתר.

10.לשחקן אשר רכש ״יהלומים״(משאב במשחק) מודע לכך שאין לו עדיפות על פני שחקן אחר ואם עבר על חוק כלשהו יקבל עונש בהתאם, גם אם הושקע באלפי שקלים ועבר על החוק המשתמש יכול להיכנס לבאן לצמיתות ואין לו שום זכות לדרוש החזרים כספיים או הקלות באתר (להלן “Mafia”).

11.משתמש הרוכש ״יהלומים״(משאב במשחק) מודע לכך שהאחריות של הקנייה היא עליו בלבד ולא על צוות האתר (להלן “Mafia”).- כפולים:

מותר לפתוח משתמש נוסף אך ורק אם משתמש התמיכה (Admin) אישר לכם לפתוח משתמש נוסף.

א. למשתמשים אלה אסור לתקוף אחד את השני.

ב. למשתמשים אלה אסור להיות באותה המאפיה, גם אם אף אחד מהם לא מנהל המאפיה.- שותפים:

מותר עד שני שותפים לכל משתמש בתנאי שמשתמש התמיכה (Admin) מאשר את זה.

א. לכל השותפים ביחד צריך להיות אך ורק משתמש אחד והוא משתמש השותפות שלהם.- אי ידיעת החוקים אינה פותרת מעונש.

- אלו הם חוקי המשחק, צוות הנהלת המשחק רשאי לאכוף חוק לפי רצונו ולהעניש לפי רצונו.מובהר בזאת כי המפעיל, בעליו וצוות האתר ומי שיוגדר לכך ע"י המפעיל (הנהלת האתר) רשאים לעשות כל העולה על רוחם בתוכן האתר הנכתב, אזורי האתר, חשבונות המשתמשים, מהלך המשחק וכיוצא בזה ללא כל אפשרות עוררין מכל סיבה שהיא. הגולש ו/או המשתמש פוטרים את האתר מכל נזיקין לרבות תביעה לצד שלישי מכל סיבה ויהא ותהיה בשימוש בשירותי האתר והשירות המוענק להם המוגדר בחוקים אילו. כמו כן, המפעיל רשאי לשנות את חוקי המשחק זה על כל סעיפיו ללא כל הודעה מוקדמת ו/או הודעה מראש והגולש יקבל זאת לאחר הפרסום במיידית.*אדם שיחרוג מהחוקים ויגרום נזק כלשהו בין אם הוא קטן לבין גדול יוכל להיתבע בסכום של בין: 3,000-25,000 שימו לב הוזהרתם ! שימרו על חוקי המשחק ותהנו בו :)

* אני מתחייב לעמוד בכל החוקים הכתובים לעיל ומסכים עם חוקים אלה. בנוסף אין באפשרותי לערער על החלטת ההנהלה או לתבוע אותם בגין כל סיבה שהיא, גם אם הושקע מצדי (משתמש או גולש באתר) כסף באתר.

בברכה,

צוות המשחק Mafia.לחץ למעבר להכרזות נוספות